Jaarvergadering 2021

De Tump 31-03-2022

Aanwezig 18 dames

MKA 12 dames

Het verslag is als document te downloaden