Ontbijtbijeenkomst, jaarvergadering

Notulen         : Ontbijtbijeenkomst,  jaarvergadering, d.d. 2 maart 2016, 08.00u

Locatie          : Mr&Mrs, Helden – Panningen

Aanwezig      : 21 leden

Jacqueline heet iedereen van harte welkom en bedankt Giana Vaes en haar collega’s voor het faciliteren van de locatie en de perfecte verzorging van het ontbijt! Jacqueline kijkt met een positief gevoel terug naar het afgelopen jaar! Zij legt nog eens de nadruk op de aanwezigheid bij de bijeenkomsten, formeel en informeel; met name de informele bijeenkomsten zijn zeer geschikt om elkaar beter te leren kennen! Ook wordt de gezamenlijke inzet nog eens benadrukt; ‘wij moeten met z’n allen ervoor zorgen dat de bijeenkomsten interessant voor onszelf en eventuele nieuwe leden is en blijft’. Dit naar aanleiding van de invulling van het jaarprogramma.

Allerlei

Introducees: Bij iedere bijeenkomst kan men 1 introducee aanmelden. Deze kan 1 keer, op kosten van de club deelnemen aan een bijeenkomst. Is het een bijeenkomst met uitgebreid hapjes buffet, wordt er een bijdrage van de introducee gevraagd. De introducee moet bij aanmelding wel vermeld worden.

Marianne bespreekt het jaarprogramma van het afgelopen jaar, 2015. (Zie bijlage).

Thea van Eijkelenburg vraagt nogmaals om alle wijzigingen wat betreft adres, telefoonnummer, etc. direct door te geven via ledenadministratie@palladyum.nl.

Het afgelopen jaar hebben enkele nieuwe dames zich aangemeld als lid, maar zijn er ook enkele afmeldingen geweest. Palladyum heeft momenteel 38 leden.

Palladyum heeft zich opnieuw aangemeld voor de Clubkas Campagne van de Rabobank. Er wordt van de leden en familie grote steun verwacht voor Palladyum! Men kan stemmen vanaf 14 t/tm 27 maart 2016.

 

Financiën

Marion Verbeek krijgt het woord over het financieel jaaroverzicht 2015, Palladyum. (zie bijlage)

Anja Versteeg en Marga Vrenken hebben kascontrole uitgevoerd en decharge verleend aan de penningmeester

Na een opmerking van Marga Vrenken en overleg met de aanwezige leden worden er twee kleine aanpassing gemaakt in het HH-reglement namelijk:

Afmelding van het lidmaatschap moet plaatsvinden voor 1 november van het lopende jaar; dit in verband met het afsluiten van het financieel jaar. Tevens wordt het HH-reglement zodanig aangepast dat gewijzigde roulatie van de kascommissie jaarlijks mogelijk is.

 

Programma  en werkgroepen 2016:

Juni                    : Reclame, Neuro-marketing, Social Media, Google ranking.

Werkgroep         : Marga Vrenken, eventueel samen met Marie-Jose van der Wielen en Marloes Werter

September        : Pensioenen en workshop Kalei-verf

Werkgroep         : Thea Riethorst en Lilian Teeuwen

November         : Bezoek aan crematorium en Lezing over levenstestament

Werkgroep         : Ans van Lier en Jacqueline Gommans

 

Bijeenkomst ‘gezondheid’

Karin Meinders vertelt namens Geertje Pinxten en Jose van Gastel over een bijeenkomst met als onderwerp “gezondheid”. Karin, Geertje en Jose hebben hierover samen gebrainstormd. Zij komen met mooie grootse voorstellen en ideeën, maar helaas misschien toch voor nu nog te hoog gegrepen voor Palladyum. Alle aanwezige leden geven aan eerst meer fundament te willen creëren binnen Palladyum, voordat er een groots evenement georganiseerd wordt voor de samenleving.

Conclusie: Voor nu nog te vroeg. Eventueel het voorstel om geluksmomentjes /plekjes te willen delen met mensen, dit te delen met de leden tijdens een Informele bijeenkomst.

Voor verdere uitwerking van deze informele bijeenkomst vraagt Karin nog 1 of 2 mensen die haar en Geertje willen meehelpen bij de organisatie.

 

RONDVRAAG

Tijdens de rondvraag wilt Hanneke van Horen nog even terugkomen op   ‘geluksmomentjes’.  Zij vertelt dat zij gelukkig wordt als ze creatief bezig is. Dit is een aanleiding om te vertellen over het nieuwe toneelstuk. Zij schrijft samen met An Philipsen voor ‘theatergezelschap dokwerk’ een nieuw toneelstuk genaamd, ‘uit het lood’.

De voorstelling zal plaatsvinden op 6 november 2016. Meer hierover kunnen jullie binnenkort lezen op de website van Palladyum of via de Facebook pagina van Theater gezelschap dokwerk.

 

 

Notuleren/verslag maken van de bijeenkomsten:

Juni 2016: Jacqueline Coolen

September 2016: Marleen Corstjens

November 2016: Anita Docters van Leeuwen.

*Bij verhindering zelf een vervanger regelen!