Privacybeleid

Palladyum hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Palladyum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Palladyum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Palladyum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinde;
 • het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Palladyum de volgende persoonsgegevens van je:

 • naam;
 • adres;
 • postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • website;
 • bedrijf;
 • functie;

Jouw persoonsgegevens worden door Palladyum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Jaarlijks versturen wij een ledenlijst naar al onze leden en de nieuwe leden bij aanmelding, met:

 • naam;
 • adres;
 • postcode en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres van de leden.

We doen dit om de toegang tot het netwerk bereikbaar te maken (is het doel van de vereniging) en om het carpoolen naar de bijeenkomsten en evenementen te stimuleren.

Op het beveiligde deel van de website staan de verslagen van de bijeenkomsten met diverse foto’s. Als jij niet op de foto op dit gedeelte wilt, dan dien je dat per bijeenkomst/evenement aan te geven aan ‘info@palladyum.nl’.

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://palladyum.nl.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom

1) reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond is in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt.

De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

2) media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

3) cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak, zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en de cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert, wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

4) ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde, alsof de bezoeker deze andere website heft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud, als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

5) analytische gegevens

We traceren website gebruik via IP adressen voor beveiligings redenen.

 

Hoe lang bewaren we jouw data

Wanneer je een reactie achterlaat, dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten heb je over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kun je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons hebt opgegeven. Je kunt ook verzoeken, dat we enige persoonlijke data die we van je hebben, verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

 

Waar sturen we jouw data naartoe

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Hoe beveiligen we jouw data

Geen enkele online service is 100%veilig. Wij doen ons best om jouw informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijzigingen of verwijdering/vernietiging. Daarvoor nemen we in alle redelijkheid maatregelen, zoals zicht houden op mogelijke kwetsbare onderdelen en aanvallen van buitenaf.

Diegene, die jouw informatie verwerkt, is op de hoogte hoe er op een juiste wijze mee om te gaan.

Welke datalek procedures hebben we geïmplementeerd

Om inbreuk op gevoelige, persoonlijke data te voorkomen, worden alleen verwerkers toegestaan, die een verwerkersovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst hebben getekend.

Van welke derde partijen ontvangen we data

Wij ontvangen van geen enkele derde partijen data.

Keuzes

Er zijn verschillende keuzes aangaande informatie over jou:

 1. beperk de informatie die je aan ons geeft. In dat geval kunnen wij jou misschien niet de volledige service bieden;
 2. stel je browser in op “cookies afwijzen”. Op dit moment reageert PV-Productions niet op “niet traceren” signalen door de gehele website. Normaal heb je de keuze om je browser cookies af te wijzen of te verwijderen. Mogelijk dat dan dat niet alle toepasbaarheden beschikbaar zijn;
 3. je kunt je account verwijderen. We zullen je informatie mogelijk de reeds benoemde termijn bewaren.

 

 

Je rechten

Als inwoner van Nederland val je onder de AVG wetgeving, welke jouw gegevens beschermt tav:

 • verzoek om toegang tot je persoonlijke gegevens;
 • verzoek om je gegevens te corrigeren of te verwijderen;
 • afwijzen van het gebruik van je gegevens door ons;
 • verzoek om het gebruik van je gegevens te beperken;
 • verzoek om je gegevens over te dragen aan een andere partij.

Dit betreft niet de gegevens die wij nodig hebben voor het kunnen houden van onze administratie, wettelijke gegevens en veiligheid.

Jij bent in de gelegenheid je eigen gegevens te veranderen via de site of neem daarvoor contact op met de ledenadministratie of penningmeester.

Je hebt het recht een officiële klacht in te dienen, maar we zullen ons uiterste best doen in onderling overleg je klacht af te handelen.

Extra services

Wij gebruiken services van derden op onze website om bepaalde mogelijkheden aan te bieden. Deze derden hebben persoonlijke en niet persoonlijke data nodig om te functioneren. Zo maken wij gebruik van:

Events manager

Wij gebruiken Google services  om de locatie van de evenementen aan te duiden. Zij kunnen mogelijk data via jouw browser halen, zoals gesteld in Googles privacy Policy.

Wij verzamelen en slaan gegevens op, die jij ons geeft als je je aanmeldt voor een bijeenkomst.

Wij verzamelen en slaan gegevens op als jij zelf een evenement aanbiedt aan onze website

Mogelijk gebruiken we cookies om tijdelijke informatie op te slaan, tijdens het aanmelden, alsook ieder bericht van bevestiging en foutmelding, als je bezig bent je aan te melden.