Verslag jaarvergadering 11 maart 2020

Verslag jaarvergadering 2019
11 maart 2020
Locatie: Frank Coolen te Heythuysen
Aanwezig: 18 leden
Afgemeld: 8 leden
Niet afgemeld, niet aanwezig: 4 leden

Opening
Voorzitter Jacqueline opende de jaarvergadering met een welkom aan de aanwezigen en persoonlijk voor de aanwezigheid bij Frank Coolen.

Mededelingen
Als er spontane acties zijn, of je wilt aandacht vragen voor een bijeenkomst, zoals de ontbijtbijeenkomst op 19 maart 2020 a.s. de “Business Breakfast”, verbonden aan De Kindervallei”, dan kun je van onze site gebruik maken om daar een nieuwsitem van te maken. Je kunt het stuk mailen aan: website@palladyum.nl

Van de secretaris
Verslag jaarvergadering 2019: geen aanvullingen

Jaarverslag secretaris 2019:
Ook afgelopen jaar zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd. Een extra activiteit was de jubileumbijeenkomst.

Activiteiten
24 januari 2019
• Net-Niet-Nieuwsjaarsbijeenkomst
• Locatie Kasteel Aldenghoor
• Informele bijeenkomst met een toost op een nieuw jaar
Aanwezig: 16 leden

28 februari 2019
• Jaarvergadering
• Locatie Hoeve de Kaolder te Baexem
• Aanwezig: 16 leden

11 mei 2019
• Jubileum!
• Diverse locaties
• Organisatie Ineke Berben, Marianne Biemans, Mieke Venner
• Aanwezig: 20 leden

20 juni 2019
• Bedrijfspresentatie Bakkerij Broekmans
• Organisatie Carolien Broekmans
• Aanwezig: 23 leden

29 augustus 2019
• Informele bijeenkomst wandelen ‘rondje Roggel’
• Locatie Bekkers Marie
• Organisatie: Lilian Teeuwen en Ann Hermans
• Aanwezig: 10 leden

03 oktober 2019
• Museum “waat woore det väör men”/Buitengoed de Gaard
• Locatie Tijdelijk Museum en Buitengoed de Gaard in Heythuysen
• Organisatie Anja Versteeg, Diny Hennissen, Ariane Hikspoors
• Aanwezig: 20 leden

27 november 2019
• Eindejaarsdiner
– Bedrijfsbezoek van Schreurs Wessem BV en Stan Corstjens
• Locatie Restaurant Pont te Wessem
• Organisatie Marleen Corstjens en Maria Hendrikx
• Aanwezig: 23 leden

Van de penningmeester

Financieel verslag
Penningmeester Marion Verbeek bespreekt het financiële overzicht.
Aanpassingen van de website aan de AVG drukten op de kosten van website onderhoud. Jubileumbijeenkomst en de speciale paraplu zijn extra kosten geweest, daar hadden we rekening mee gehouden.

Kascommissie
Verslag kascommissie: kascommissie geeft complimenten aan penningmeester voor duidelijk overzicht en heldere beheer van de rekening. Vraag van de kascommissie: is het een idee om bijvoorbeeld jaarlijks aan een goed doel te doneren? Bestuur neemt het idee mee. Er zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld “Business Breakfast”, verbonden aan De Kindervallei”.

Een ander aandachtspunt is om de reserves niet te veel te laten op lopen.
Aan de penningmeester is decharge verleend.
N.B. Het financiële overzicht wordt niet op de site geplaatst en is op verzoek bij de penningmeester op te vragen.

Ledenadministratie

Afzeggingen:
Lilian van Avesathe (werkt niet meer voor zichzelf);
Anita Docters van Leeuwen (verhuisd);
Diny Hennissen (wel betaald);
Ans van Lier (verhuisd);
Marloes Werter (is teveel);
Astrid Breukers (te druk);
Petra Wagemans.

Nieuwe leden:
Judith Philips (namens de Rabobank);
Tonny Zwart.

Oproep bijzondere gelegenheden
Als een lid een jubileum heeft of andere belangrijke gebeurtenis plaatsvindt, dan sturen we vanuit het bestuur een kaartje. Als je weet van een lid, dat er iets bijzonders gebeurt in het leven, tip ons, dan kunnen we een kaartje sturen.

Ledenwerving
Oproep aan de leden: wie wil zich buigen over ledenwerving, bv een artikel in “Hallo Leudal”, plaats in de Gemeentegids, enz.

Aandacht voor alle leden: we hebben visitekaartjes, die voor allen beschikbaar zijn. Bij de volgende bijeenkomst komen ze (weer) mee.

Vervanging bestuursleden

Marion is aftredend dit jaar en niet herkiesbaar.
Het bestuur draagt Mieke Venner voor als nieuwe penningmeester. Er zijn geen tegenkandidaten en de leden kiezen unaniem Mieke als nieuwe penningmeester.

Het bestuur heeft een nieuw schema van aftreden gemaakt:
Voorzitter 2021
Ledenadministratie 2022
Secretaris 2023
Penningmeester 2024

De huidige bestuursleden zijn nog verkiesbaar voor 3 jaar met eventuele verlenging van 2 jaar.

Een ieder die de ambitie voor een bestuursfunctie heeft wordt van harte uitgenodigd zich te melden, dan kun je alvast meedraaien in het bestuur. Als je de functie van voorzitter wel ziet zitten, dan nodigt het bestuur je uit om dat kenbaar te maken!

Marion wordt heel erg dank gezegd voor haar inzet van de afgelopen jaren. Een zeer positieve inzet voor het financiële deel en ook in het geheel voor de inzet bij het opzetten van de vereniging vanaf het begin!

Programma 2020
Te organiseren een bijeenkomst met een spreker met een sociale insteek, zodat Palladyum een bijdrage kan doen aan die instelling/organisatie/activiteit. Leden zijn het hierover eens.

Activiteiten:
Juni: Ariane Hikspoors en Carolien Broekmans
Augustus: informele bijeenkomst: Els Kuijpers en Chantal Houben
September: Angelique Beenders en Judith Philips
November: Eindejaarsdiner (nog geen aanmeldingen om dit te organiseren)

WVTTK –Rondvraag: –

Ineke Berben: factuur voor het nieuwe jaar staat gedateerd op december. Is het mogelijk om de factuur in januari te sturen? Dat past beter in het boekjaar.

We gaan dit onderwerp in het bestuur bespreken en een voorstel doen. Er is destijds bewust gekozen voor facturering in december ivm de mogelijkheid om in de maand december opzeggen van lidmaatschap miv het volgende jaar.

2e deel van de bijeenkomst was een uitgebreide rondleiding door Jacqueline Coolen door de bedrijven van Frank Coolen

Dank aan Jacqueline en Frank voor het beschikbaar stellen van de ruimte, de rondleiding en jullie verhaal en de dranken.

Broodjes zijn verzorgd door Carolien Broekmans van Bakkerij Broekmans.

Mei 2020, Karin Meinders, secretaris.