Verslag jaarvergadering – 14 maart 2018

    

 

Voor de jaarvergadering waren we ook dit jaar te gast bij de Rabobank in Heythuysen. Na een smakelijk ontbijt kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

1 Opening:

Welkom aan alle aanwezigen en de nieuwe aanwezige leden Iris Hillen, Els Kuijpers en Caroline Broekmans. Caroline Broekmans stelt zich nog even voor.

 

2 Mededelingen:

De grote clubactie van de Rabobank. Mening van de leden om ook dit jaar weer mee te doen. Verzoek van bestuur om zoveel mogelijk stemmen te geven.

 

3 Notulen van jaarvergadering 2017:

Geen op- of aanmerkingen of aanvullingen: daarmee zijn de notulen vastgesteld. Met dank aan opsteller.

 

     

 

4 Bijeenkomsten 2017

 

We hebben weer goede bijeenkomsten gehad en ze zijn allemaal goed verlopen:

Op 12 januari de Net-Niet-Nieuwsjaarbijeenkomst in Kasteel te Baexem, een informele bijeenkomst met een toast op het nieuwe jaar. Aantal aanwezige leden 20;

De jaarvergadering was op 8 maart was ook nu een ontbijtbijeenkomst bij de Rabobank. Ontbijtbijeenkomst met een opkomst van 18 leden.  Na de jaarvergadering hield Geertje Pinxten een lezing over haar grote passie: de praktijk en de Berekracht;

2e bijeenkomst was op 10 mei bij Hoeve de Kaolder, waar Mieke Venner een bedrijfspresentatie verzorgde. Daarna was er een workshop Time management georganiseerd, gehouden door Rosette Camps. Organisatie van deze avond was door Marloes Werter en Mieke Venner.  Aanwezig waren 20 leden;

18 juli hebben Ineke Berben en Margret van Bree een zomer BBQ georganiseerd bij De Heere van meijel te Meijel. De Tom-Tomaatjes waren van Margret van Bree. Voorafgaand de BBQ heeft Geertje een kennismakingsspel geleid, waardoor we op een verrassende manier kennis van elkaar kregen.  Er waren 23 leden aanwezig;

Op 2 oktober was er een grote bijeenkomst “Stratego voor vrouwen”, georganiseerd door de Rabobank ism Palladyum. Op humoristische wijze legde Monic Bührs ons uit, hoe we in de organisaties ‘het spel’ strategisch mee kunnen spelen. Locatie was het Kasteel de Keverberg te Kessel. Na afloop kregen de leden van Palladyum het boek aangeboden. Er waren 24 leden aanwezig

De laatste bijeenkomst van 2017 was verzorgd door Ann Hermans, die ons zelf ana het werk zette, nadat ze over haar eigen werken en insipraties had verteld. Het eindresultaat is tijdens de jaarvergadering onthuld. We zoeken hier een hele mooie bestemming voor. Er waren 19 leden aanwezig.

 

5 Ledenadministratie

Momenteel hebben we 35 leden. Afgelopen jaar hebben opgezegd:

Edith Helwegen, Thea Riethorst en Marga Vrencken.

Nieuwe leden:

Caroline Broekmans, René Caris, Sandra van Halbeek, Diny Hennessen, Iris Hillen, Els Kuijpers en Miriam Linssen.

 

Wijzigingen van adres, mail e.d. graag naar ledenadministratie@palladyum.nl of info@palladyum.nl.

Nogmaals aandacht voor het aan- en afmelden voor een bijeenkomst! In verband met de organisatie is het wenselijk te weten hoeveel dames er aanwezig zijn.

Aanmelden via de site, afmelden via: info@palladyum.nl.

 

  

6 Financieel jaarverslag 2017:

Marion Verbeek legt het financiële verslag uit. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Stuur een mail aan Marion (penningmeester@palladyum.nl) als je het jaarverslag graag wilt hebben. We kiezen er voor om dit niet op de openbare site te zetten.

 

7 Kascommissie

De kascommissie bestond dit jaar uit Mieke Venner en Geertje Pinxten. Beide gaven aan dat het er allemaal netjes uitzag en ze hebben geen op- of aanmerkingen. De penningmeester werd decharge verleend.

 

8 Programma 2018

Na de jaarvergadering vertelt Lilian van Avesaath over haar praktijk.

 

Er bestaan al diverse ideeën/onderwerpen voor de andere bijeenkomsten:

 • Bedrijfspresentatie van Scheyvenhof;
 • Marij Dorsers;
 • Vrouwen in de politiek;
 • Workshop non-verbale communicatie;
 • Schilderij aanbieden in combinatie met bedrijfspresentatie;
 • Zomerbijeenkomst: boot Wessem/ combinatie met…;
 • Helga van Leur;
 • Brainbakery;
 • Monique Verhoeven is een coach en zij heeft aangegeven dat ze graag een avond invult (via Ann Hermans).
 • .

Andere opties die aangedragen worden:

 • “Zij spreekt” : bemiddeling in vrouwelijke sprekers, om inspiratie op te doen
 • het 5-jarig bestaan van de vereniging. Ans van Lier, Geertje Pinxten en Mieke Venner geven aan dit te willen organiseren (najaar 2018);
 • Marij Dorssers heeft ook aangegeven een avond te organiseren. Combineren met een vrouwelijke politicus? (Thea van Eijkelenburg en Carla Kampen in juni 2018);
 • de dames uit Wessem  organiseren in de zomer een informele bijeenkomst op een rondvaartboot (juli 2018).

De data graag zsm doorgeven aan het bestuur.

 

9 WVTTK/Rondvraag

 • Ineke Berben vraagt aandacht voor de inhoud van de bijeenkomsten; graag bagage meekrijgen van de bijeenkomsten. We zijn allemaal ondernemers en komen allerlei uitdagingen tegen;
 • Marly de Wolff vraagt of de vergadering in het vervolg op tijd kan beginnen.

 

  

10 Lezing van Lilian van Avesaath over De Blauwe School en de invloed van gebeurtenissen rondom de conceptie en zwangerschap en geboorte op je verdere leven.

Lilian vertel over hoe zij gekomen is tot de invulling van haar praktijk. Daarna vetelt ze met passie over het belang van gebeurtenissen voor en rondom de conceptie en de zwangerschap en geboorte op het verdere leven, de gezondheid en de thema’s die altijd terug lijken te komen.

 

11 Sluiting met aanbieding van bloemen aan de Rabobank en een groentepakket aan Lilian.