Verslag jaarvergadering 2017

Verslag jaarvergadering 08-03-2017

Rabobank te Heythuysen

   

1 Mededelingen:

Statuten zijn aangepast: de wijzigingen betreffende de punten zoals eerder besproken, aangaande opzeggingstermijn en de roulatie van de kascommissie;

In september a.s.  wordt een groter evenement georganiseerd ism Rabobank: “Stratego voor vrouwen”. Rabobank financiert en de organisatie is in samenwerking.

Er is weer een grote clubactie van de Rabobank. Verzoek om Palladyum zoveel mogelijk stemmen te geven; brengt financiële input;

Er is een bloemetje voor de Rabobank als dank voor de gastvrijheid en samenwerking;

 

2 Notulen van vorig jaar:

Aangaande introducees: minder krampachtig mee om gaan.

Geen op- of aanmerkingen of aanvullingen: daarmee zijn de notulen vastgesteld.

 

3 Afgelopen jaar

We hebben leuke bijeenkomsten gehad en ze zijn allemaal goed verlopen:

De jaarvergadering was bij Mr&Mrs in Panningen-Helden. Ontbijtbijeenkomst met een opkomst van 21 leden. Agenda 2016 werd vastgesteld en de werkgroepen voor de bijeenkomsten.

2e bijeenkomst in juni bij Grand Café de gouverneur in Heythuysen. Werd verzorgd door Marie-José die vertelde over neuro marketing en gastspreekster Mariëlle Veerbeek, die vertelde over kleur en kleding. Aanwezig waren 27 leden en 4 introducées

3e bijeenkomst georganiseerd door Anita Docters van Leeuwen  en Thea Riethorst bij de locatie Frank’s Farm in Heythuysen

Anita gaf een rondleiding en vertelde over Frank’s Farm en Thea gaf ons “ inspiratie vor later”  en vertelde over pensioenen. Er waren 15 leden aanwezig

De 4e bijeenkomst was georganiseerd door Ans van Lier en Jacqueline Gommans. Locatie was het crematorium “ Tussen de bergen” in Roermond. In de eerste helft van de avond hadden we een boeiende lezing/uitleg van notaris Mr. Martijn Tolsma over levenstestament. Daarna kregen we een uitgebreide rondleiding van de gastheer en –vrouw, resp Dhr Kusters en mw Daamen door het crematorium. Er waren 15 leden aanwezig en 5 introducées.

Informeel was er in juli een terrasmeeting in Maasbree.

 

Notuleren van de bijeenkomsten van komend jaar:

Juni: Anita Docters van Leeuwen

September: Marij Dorssers

November: Jacqueline Gommans

Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen en dit doorgeven aan secretaris@palladyum.nl

Nogmaals oproep voor input van de avonden.

 

4 Financieel overzicht en kascommissie

Het financiële overzicht is getoond. Op 31-12-2016 stond er een saldo van € 7.825,83 (was € 6.492,09) op de rekening.

We hebben een buffer opgebouwd en de bijeenkomsten mogen wel wat geld kosten. Bijvoorbeeld voor een inspirerende workshop oid.

Er waren geen vragen aan Marion (penningmeester).

 

5 Verslag kascommissie

Kascommissie, bestaande uit Anja Versteeg en Mieke Venner, was uiterst tevreden: ‘ het zag er super uit”, ze hadden geen vragen aan Marion of aanmerkingen. De penningmeester werd decharge verleend.

Kascommissie volgend jaar: Mieke Venner en de volgende op de lijst (afhankelijk van aanmelding).

 

6 Bestuursverkiezing

Tot nu toe is het bestuur gebleven zoals het tijdens de oprichting van Palladyum is ingesteld. De werkgroepen zijn wel gerouleerd, het bestuur niet.

Diverse malen ene oproep: als iemand de behoefte heeft het bestuur te willen versterken, dan is dat een welkome aanvulling.

Marianne Biemans heeft aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden als secretaris. Dit ivm drukte door o.a. de opstart haar eigen bedrijf. Dankwoord aan Marianne en vervolgens van Marianne. Ze krijgt een bon aangereikt, als een dank je wel.

Als vervanger voor Marianne is Karin Meinders gevraagd door het bestuur. Er zijn geen verdere aanmeldingen geweest, nav de aankondiging in de agenda. Niemand heeft bezwaar; bij deze is Karin nu secretaris.

 

7 Programma 2017

vandaag (8 maart 2017) jaarvergadering en een presentatie van Geertje Pinxten

 

10 mei: locatie Hoeve de Kaolder in Baexem

Mieke Venner organiseert op locatie een interessante lezing met tevens rondleiding.

 

Juli een BBQ met de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen: soort speeddate

Organisatie: Ineke Berben en Margret van Bree, ism Geertje Pinxten

Locatie: Meijel “op de koffie’

 

September: Stratego voor vrouwen ism Rabobank

 

Dinsdag 7 November: Bij Ann Hermans samen met Edith Helwegen

Aanvang 19 uur

 

8 Rondvraag en w.v.t.t.k.

Aanbod van Carla Kampen als er extra handjes nodig zijn

Karin dankt voor het vertrouwen van de leden en heeft er zin in om de functie van secretaris uit te voeren.

   

9 Lezing van Geertje Pinxten

Geertje heeft jaren in het onderwijs gezeten; als kleuterleidster begonnen, daarna leerkracht, teamleider en directeur. Ze kreeg veel tijd en ruimte om allerlei cursussen te doen: alles ter ondersteuning van het kind en met name het kwetsbare kind.

Toen ze ziek werd, deed ze een opleiding natuurgeneeskunde en stopte ze uiteindelijk in het onderwijs. Nu combineert ze al haar kennis en verworven inzichten in datgene wat ze het liefst doet: het ondersteunen van kinderen die een steuntje nodig hebben. Hiervoor heeft ze de cursus “ de Berekracht” ontwikkeld. De kinderen leren dat het goed is zoals ze zijn.

Vol passie vertelt Geertje met voorbeelden en andere illustraties hoe ze de problematiek benadert. Niet alleen de kinderen kan ze ondersteunen, maar ook de ouders/verzorgers kan ze behandelen, zodat zij hun kind de juiste ondersteuning weer kunnen geven.

Voor meer informatie: www.geertjes-touch.nl

 

10 Sluiting met aanbieding van bloemen aan  Anouk Viegen, directeur Particulieren en Private Banking.j

En dankwoord aan Angelique Beenders en Petra Wagemans voor de organisatie van vandaag.

 

De aangepaste ledenlijst en het financiële jaaroverzicht 2016 worden per mail toegestuurd.