Verslag jaarvergadering 28 februari 2019

Locatie: Hoeve de Kaolder, te Baexem

Aanwezig: 17 leden.

 

Voorzitter Jacqueline opende de jaarvergadering met een welkom aan de aanwezigen en een dank aan Mieke Venner voor het gratis beschikbaar stellen van de locatie en drankjes. De broodjes zijn verzorgd door Caroline Broekmans van Bakkerij Broekmans.

Welkom aan Ariane Hikspoors als nieuw lid. Zij is voor de eerste keer aanwezig en stelt zich voor.

 

Mededelingen:

Marie-José heeft aangegeven te stoppen met het aanpassen van de website. Iris Hillen gaat dat nu doen. De secretaris wordt ‘achtervang’.

Namens leden en bestuur zijn Thea en Jacqueline op ziekenbezoek geweest bij Ann Hermans.

Het aan-en afmelden voor bijeenkomsten gaat nog niet geheel  vlekkeloos. Om controle te houden of iedereen ook de uitnodiging ontvangt willen we óf aanmelding ( via website) óf afmelding via de info ontvangen.

De organisatie van een bijeenkomst zal tevens het verslag maken van de bijeenkomst.

Het bestuur heeft zich afgevraagd of de jaarvergadering op de ochtend kan blijven of dat het beter is die ook op de avond te doen. Dat wordt meegenomen in het 2e deel van deze bijeenkomst.

 

Verslag jaarvergadering 2018: geen aanvullingen

 

Jaarverslag secretaris 2018:

* AVG is ‘afgerond’. Oud leden en leden zijn aangeschreven voor gebruik van foto’s op de website. Er was één reactie, dat is aangepast.

Het bestuur en de vrijwilligers voor de website hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Privacy policy staat op website en nieuwe leden tekenen voor het bekend zijn met de privacy policy. Met dank aan de websitebouwer Philip Verbeek en de secretaris voor het tot stand komen van deze aanpassingen.

 

Activiteiten

25 januari 2018 Net-niet-nieuwjaarsbijeenkomst

Locatie Hotel restaurant De Abdij

Informele bijeenkomst met een toost op een nieuw jaar

Aanwezig: 21 leden

14 maart 2018 Jaarvergadering

Locatie Rabobank te Heythuysen

Nadien een presentatie van Lilian van Avesaath over haar praktijk De Blauwe School

Aanwezig: 19 leden

12 juni 2018 Theater!

Workshop Theater  door Marij Dorssers

Organisatie Marij Dorssers

Aanwezig: 12 leden

16 augustus 2018 Informele bijeenkomst wandelen in het Leudal

Locatie Elisabeth’s hof te Haelen

Aanwezig: 12 leden

22 oktober 2018 Vrouwen in de politiek met Wilma van Dommelen en Loes Vestjes

Locatie Gemeentehuis Leudal in Heythuysen

Organisatie Carla Kampen en Thea van Eijkelenburg

Aanwezig: 21 leden

12 december 2018 Go Wild!

Een wild avond met een wilddiner met gastheer en spreker Mathijs Joosten

Locatie ‘t Raodhoes te Neer

Organisatie Karin Meinders

Aanwezig: 19 leden

 

Financieel verslag penningmeester:

Penningmeester Marion Verbeek bespreekt het financiële overzicht. Opmerking van één van de aanwezigen om de reserves niet te veel te laten oplopen.

Aanvulling van de penningmeester hierop dat we het geluk hebben gehad, dat grote bijeenkomsten gesponsord zijn geweest. Dit jaar hebben we ons jubileum en dat zal ook een duurdere bijeenkomst worden. Verder willen we jaarlijks ( voorkeur november) de bijeenkomst combineren met een  etentje.

Rabobank Clubkas Campagne: ook dit jaar zullen we weer mee doen.

 

Verslag kascommissie: kascommissie geeft complimenten aan penningmeester voor duidelijk overzicht en heldere beheer van de rekening. Aan de penningmeester is decharge verleend.

Het financiële overzicht wordt niet op de site geplaatst en is op verzoek bij de penningmeester op te vragen.

 

Ledenadministratie:

Er zijn afgelopen jaar enkele afzeggingen: René Caris, Marie-José van der Wielen. Els Kuijpers en Ariane Hikspoors hebben zich aangemeld als nieuw lid en Thea Rietveld is gelukkig ook weer terug.

Vraag of  we reclame willen maken voor nieuwe leden. We kunnen passief reclame maken, door introducees uit te nodigen en bij grotere evenementen een redactioneel artikel in de lokale krant te plaatsen.

 

Vervanging bestuursleden:

Het bestuur heeft een schema van aftreden gemaakt:

Voorzitter Jacqueline Coolen          2020

Penningmeester Marion Verbeek   2021

Ledenadministratie                          2022

Secretaris                                          2023

De huidige bestuursleden zijn nog verkiesbaar voor 3 jaar met eventuele verlenging van 2 jaar.

Een ieder die de ambitie voor een bestuursfunctie heeft wordt van harte uitgenodigd zich te melden, dan kun je alvast meedraaien in het bestuur. Ariana Hikspoors geeft aan hiervoor belangstelling te hebben

 

Jubileumbijeenkomst:

Op 11 mei a.s. wordt de jubileum bijeenkomst georganiseerd. Het belooft een leuke middag en avond te worden.

Organisatie is in handen van Ineke Berben, Marianne Biemans en Mieke Venner. Hun ideeën zijn ingeleverd bij het bestuur, die geeft z.s.m. reactie. Daarna wordt er snel meer bekend gemaakt..

 

WVTTK –Rondvraag: –

 

2e deel van de vergadering:

Ideeën en invulling voor komende bijeenkomst

Samenvatting

Wat wil men:

 1. Elkaar beter leren kennen: speeddate, ledenpitch ( persoonlijke groei, bedrijf, persoonlijk). Wie zijn we en hoe kunnen we groeien
 2. Aantal bijeenkomsten per jaar: 6 ( formeel/informeel verhouding 4:2 of 3:3)
 3. Jaarlijks spreker van formaat/ “klapper”
 4. Bedrijfsbezoek
 5. Workshops
 6. Informele bijeenkomst combineren met wandelen, beugelen, high tea
 7. Contacten met andere clubs om samen iets te organiseren
 8. Liefst dicht bij jezelf/ regionale betrokkenheid

Onderwerpen:

 • Futuroloog/ visionair
 • Transformatiedeskundige
 • Omdenken
 • Samen Zorgen huis
 • DiaNico
 • Duurzaamheid
 • Het roer om ( reisleider Geenen)

Ad 3:  Spreker:

 • Trainer hockeyteam
 • Leo Bormans: geluk
 • Jan Rotmans
 • Jan Roumen: Ethiopië

Ad 4:   Bedrijfsbezoek

 • Bakkerij Broekmans
 • Mertens Milieu
 • Passie avond
 • Natuurbegraafplaats
 • Samen Zorgen Huis : schilderij aanbieden
 • COA

Ad 5:   Workshop

 • Brainbakery: iedereen is wel een draak-omgaan met draken
 • Visueel notuleren
 • Spreken in openbaar
 • An Philipsen Helden
 • Kwekerij Margret van Bree: kookworkshop
 • Samen koken; diëtiste/voeding
 • Monique Koopmans Meijel: bloemen/dans/

Opmerkingen:

 • aanmelden gaat niet altijd goed; voorkeur voor te vereenvoudigen
 • data z.s.m. vastleggen (save the date) en dan gericht zoeken
 • intekenlijst op site voor organisatie
 • sociale aspect inbouwen/ fundraising; bv met Senioren wandelen
 • leden van Palladyum dragen zélf ideeën aan
 • inventarisatie bedrijven in Gemeente
 • rondtoer met Sjra van Horne door Leudal is de moeite waard

Voorlopige data:

Zaterdag 11 mei 2019 middag en avond: Jubileum bijeenkomst

Donderdag 20 juni Bakkerij Broekmans

 

Maart 2019, Karin Meinders, secretaris.